bulogo.gif

Art Direction

FILM / PRINT / ANNAT

Få Dr Martens att bli top of mind för seniorer i Storbritannien.

FILM / PRINT

Skapa kommunikation som uppmärksammar funktionsvariation.

UTSTÄLLNING

Göteborgs Konstmuseum anordnar en utställning om fauvismen och konstnären Sigrid Hjerténs samlade verk.

APP

Skapa trygghet och gemenskap för kvinnor.

Göra utelivet säkrare för kvinnor och förebygga risken för överfall.