bulogo.gif

Hjälp

FIKTIVT CASE

Uppdragsgivare

Göteborgskooperativet för Independent Living (GIL)

Uppdrag

Skapa kommunikation som uppmärksammar funktionsvariation.

Problem

Funktionsvarierade personer syns och möts inte för sin person utan för sin variation. Som människor dömer vi och skapar oss ofta snabbt egna fördomar om funktionsvariationer.

Insikt

Människor med funktionsvariation måste synas för att sedan slippa synas.

Lösning

Vi skapar filmserien "Hjälp" som illustrerar hur det vore ifall vi pratade och behandlade normfungerande personer som vi gör med personer med funktionsvariation. Vi följer upp kampanjen med en print som går ut i sociala medier samt utomhus i form av ett tomt ark med en text. Detta för att inte lägga fokus på funktionsvarierade personer som en homogen grupp, utan istället sätta dem som jämlikar till människor utan variationer.

Team

Ebba Brink, Copywriter

Amanda Karlsson Printz, Copywriter

Olivia Jansdotter, Art Director

Beata Ulvsbäck, Art Director

Filmserie: Hjälp

Printannons