bulogo.gif

(St)illness in Motion

FIKTIVT CASE

Uppdragsgivare

Göteborgs konstmuseum

Uppdrag

Göteborgs Konstmuseum anordnar en utställning om fauvismen och konstnären Sigrid Hjerténs samlade verk kopplat till ett nutida samhällsproblem. Utforma materialet till utställningen.

Problem

Psykisk ohälsa är ett växande problem och större än någonsin i samhället.

Insikt

Psykisk ohälsa är ett problem som är lika aktuellt idag som för 60 år sedan, när Sigrid Hjertén var verksam.

Team

Isabell Elmquist, Copywriter

Emma Älveus, Art Director

Beata Ulvsbäck, Art Director

Lösning

Utställningen "(St)illness in motion" som innehåller samlade verk av den fauvistiska konstnären Sigrid Hjertén och kopplas till den samtida problematiken kring psykisk ohälsa.

Poster

Broschyr och biljett