bulogo.gif

Regn och Rusk

IDENTITET

Uppdragsgivare

Den ideella friluftsorganisationen Regn och Rusk.

Uppdrag

Skapa en ny logotyp och identitet.

Insikt

Regn och Rusk är en ideell förening där värdet till stor del skapas av dess medlemmar. Därför blev det viktigt att logotypen kan användas i diverse produkter för medlemmarna, som patches, tryck på kläder etc. Att genom identiteten kunna ge tillbaka till medlemmarna, helt enkelt.

Lösning

En logotyp som står tydligt i sig, men som även går att använda i produkter för medlemmarna. Med inspiration från skogen och lekfullheten. Det blev viktigt att fånga den kooperativa känslan i cirkelns form utan några hierarkier. Alla tillsammans, i Regn och Rusk.

Logotyp